Tin Vip
  • Phú Hoàng Anh Giá thuê : 9 - 13 triệu/tháng Giá bán : 2,1 tỷ

  • Park Vista Giá bán : 1,1 tỷ

  • Hoàng Anh Gia Lai 3 Giá thuê : 9 - 11 triệu/tháng Giá bán : 1,9 tỷ

  • Hoàng Anh An Tiến Giá thuê : 8 - 10 triệu/tháng Giá bán : 1,7 tỷ

  • The Park Residence Giá thuê : 6 - 10 triệu/tháng Giá bán : 1,3 tỷ

CĂN HỘ BÁN

CĂN HỘ CHO THUÊ

Call Now Button